Good Story

คิดต่างสร้างสังคมสีเขียว

คิดต่างสร้างสังคมสีเขียว

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเมืองไทย ก่อสร้างภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสิ่งแวด...

อ่านต่อ
ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน

ศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชน (Government Service Point) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร A ชั้น 2 ซ...

อ่านต่อ