ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับสาขาบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต แบ่งปันน้ำใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม  2560 เวลา 10.30 – 13.30 น. ณ ลานกิจกรรมโอโซนสแควร์