USED LIKE NEW MARKET ตลาดนัดมือสองของใหม่

รวบรวมสินค้ามือสองสภาพเยี่ยม และของใหม่ มาให้ช้อปกันกระจาย •FASHION •ACCESSORIES • FOOD & DRINK •HOME & DECOR • BOOK • ART & DESIGN และอื่นๆอีกมากมาย หรือของมีล้นบ้าน อยากรื้อกระเป๋า แล้วหอบของมาขาย สนใจพื้นที่เทกระเป๋า จองด่วนที่ : 084-163-9233 หรือ Line : @THANYAPARKNEWS แล้วมาขายมาช้อปกันให้มันส์ 8-11 พ.ย. 62  ลานโอโซนสแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค