Gardeners Market 
ตลาดพืช ผล พันธุ์ ไม้ พาสุขกาย สบายตา อารมณ์ดี 

รวบรวมร้านผักสด ผลไม้ อาหารเพื่อสุขภาพ  รวมทั้งไม้ผล
ไม้ดอก ไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมอุปกรณ์และของตกแต่ง 

ชวนคนเมืองมารักสุขภาพในช่วงเทศกาลกินเจ 
งดเนื้อสัตว์ รับประทานผักผลไม้จากฟาร์ม และอาหารเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี

หรือจะเลือกช้อปอุปกรณ์ทำสวนครัว ผลไม้กระถาง วางที่สวนหลังบ้านก็ดี
วางที่ระเบียงคอนโดก็ได้สไตล์คุณ

เดินเพลินในบรรยากาศดนตรีอะคูสติก
พบกันวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. 
ณ ลานกิจกรรมโอโซนสแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค