ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ร่วมกับ บริษัท a publicist จัดกิจกรรม “ตลาดรวมมิตร” ตลาดนัดเฉพาะกิจจากพี่น้องนักข่าว  ที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย ชวนขาข้อป ขาชิม ขาชิล มาเดินอุดหนุนสินค้า ในบรรยากาศดนตรีสดสุดชิล ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมโอโซนสแควร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.