ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน  เวลา 11.00 – 15.00 น. พร้อมรับของที่ระลึก ณ จุดรับบริจาคโลหิต อาคาร E ชั้น 1