ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับสาขาบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต แบ่งปันน้ำใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 29 ต.ค.  61 เวลา 10.30 – 13.30 น. พร้อมรับของที่ระลึก ณ ลานกิจกรรมโอโซนสแควร์