คิดต่างสร้างสังคมสีเขียว

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเมืองไทย ก่อสร้างภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป การันตีด้วยรางวัลดีเด่น การประกวด Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารสีเขียว Green Building) จากกระทรวงพลังงาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Asean Energy Awards 2016 ในประเภทเดียวกัน ที่ประเทศสิงคโปร์

เริ่มตั้งแต่ กระบวนการวางผังอาคารบนพื้นที่กว่า 70,000 ตร.ม. ออกแบบให้มีการวางอาคารแบบกระจายตัว กำหนดตำแหน่งการวางอาคารเพื่อเปิดช่องรับลมธรรมชาติ ทำให้มีกระแสลมไหลผ่านตัวอาคารและพื้นที่เปิดของศูนย์การค้า(Open - Air)ตลอดทั้งปีผนังอาคารในส่วนที่รับแสงแดด ถูกออกแบบเป็นผนังสองชั้นเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างผนัง(Double wall air gap) เพื่อเป็นฉนวนกั้นความร้อนด้วยวัสดุอิฐมวลเบา สามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้กระจกของอาคารนอกจากวางรูปแบบที่สวยงามแล้วยังเลือกใช้กระจก Low E คือกระจกที่มีการเคลือบผิวด้วยโลหะเงินบริสุทธิ์ด้านหนึ่ง ทำให้มีคุณสมบัติในการแผ่รังสีความร้อนต่ำกว่ากระจกธรรมดา ช่วยลดความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนของกระจกที่ดูดซับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ภายในอาคารบริเวณโถงกลาง ออกแบบโดยการเปิดช่องรับแสงจากธรรมชาติ ให้ส่องสว่างเข้ามาภายในอาคาร เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง ผลิตพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ มาใช้สำหรับระบบแสงสว่างในเวลากลางคืน รวมถึงลิฟท์ระบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative drive technology) ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานนำกลับมาใช้ในตัวเองได้ และประหยัดน้ำสูงสุด ด้วยโถปัสสาวะชายเทคโนโลยีระดับนาโน ประหยัดน้ำ100%

เราใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ผสานความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างอันโดดเด่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในสวน ที่มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม