Good Story

Dining Destination

Dining Destination

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ภูมิใจนำเสนอความอร่อยครั้งใหญ่ พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกท่าน พบอาหารรสเลิศระดับภัตตาคาร โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้าน ทั้งรสชาติอาหาร และบริการชั้นเยี่ยม...

READ MORE
Eco Park Award

Eco Park Award

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเมืองไทย ก่อสร้างภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสิ่งแวด...

READ MORE